neljapäev, 25. november 2010

Meeleavaldus Türi kolledži kaitseks

Teisipäeval toimus Tartu Ülikooli peahoone eest meeleavaldus Türi Kolledži kaitseks. Nimelt kuulutas TÜ rektoraat juba septembris välja, et TÜ Türi kolledž pannakse kinni. Ometi ei olnud selle teate taga tegelikku otsust! Otsuse mõne üksuse sulgemise kohta saab vastu võtta vaid TÜ nõukogu. Nõukogu arutab aga antud otsust sel reedel. Just sel põhjusel tulid ka Türi kolledži üliõpilased Tartusse meelt avaldama ja oma kolledžit kaitsma. Ülikooli poolne reaktsioon oli muidugi kaval, sest nad suutsid meeleavalduse lihtsalt lämmatada. Türilt tulnud noored kutsuti hoonesse läbirääkimistele. Seal kostus aga ammu kuuldud demagoogia. Antud teemast on rääkinud ka EPL (link). Sees räägitud jutu kohta ütleks üks ajakirjanik, kelle nime küll hetkel enda teada jätaks, ühe vägagi julge ja terava lause. Ajakirjanik: "Isegi Savisaar ei aja nii lolli juttu kui need seal sees". See oli otsene kommentaar jutule, mida Türilt tulnud noortele rääkima hakati. Kuna kahjuks on meie meedia selline nagu ta on, siis ei avaldanud keegi kõnet, mis väljas ette kanti. See on olemas vaid osalise klipina Tartu Postimehes, kuid seal on puudu nii algus kui ka lõpp. Just seepärast toongi selle ära siin blogis:

---

Kallid siinviibijad, tartlased, tudengid, õppejõud ja meedia esindajad

Oleme kogunenud siia, et seista oma kalli kooli eest. Kooli eest, mis on armsaks saanud nii selles õppivatele tudengitele, kui õpetamas käivatele õppejõududele. Kooli eest, kus pakutakse tipptasemel rakenduslikku kõrgharidust. See kool on meie armas Türi kolledž.

Septembris õppeprorektorilt laekunud teate kohaselt lõpeb õppetöö Türi Kolledžis 2011. aasta kevadel ja alates sügisest on tudengid oodatud õpinguid jätkama Tartus. Samas pole veel tänase päevani ametlikku otsust kolledži sulgemise kohta tehtud. Otsuse langetab alles sel reedel kogunev ülikooli nõukogu. Palume kõigile nõukogu liikmetel põhjalikult mõelda ja mitte kuulujuttude põhjal otsuseid langetada. Lisaks kutsume üles ka kõiki nõukogus olevaid tudengeid kokku hoidma. Näidakem koos meie ühist „Ülikooli Vaimu“, mis levib nii Tartus kui ka kõigis kolledžilinnades ja palun jätke Türi kolledž meile alles!

Tahame ühtlasi ka Türi Kolledži tudengite nimel välja tuua järgmised asjaolud. Nimelt olukord ei ole niivõrd traagiline ja lootusetu nagu senistest pressiteadetest on üldsusele mulje jäänud. Pahatihti tundub, et enamus kolledži sulgemise pooldajatest ei ole meie kooliga ega seal oleva olukorraga tegelikult tutvunud. Ei ole olemas 9 miljonilist hiigelvõlga ega ka tudengite rahulolematust pakutava hariduse tasemega. Samuti on koolimajas alles hiljuti rajatud labor, mis vastab kõikidele nõuetele ning ideaalselt meie vajadustele sobivad õpperuumid. Meil ei ole kooli kümneid või sadu õppejõudusid, kelle vajadusi arvestades õppekava koostatakse. Türi õppekava koostades mõeldakse kõigepealt tudengitele ja vaja minevatele teadmistele ja siis kutsutakse vastavalt sellele rääkima oma ala parimad spetsialistid ja õppejõud. Lisaks eristub Türi kolledž massiülikoolist, kuna õppejõududel on aega meiega tegeleda ja nii arvestatakse meie kõigi individuaalsete vajadustega. Just nii oleme kindlad, et haridus, mille omandame on üks kõrgematasemelisi ja konkurentsivõimeline nii Eestis kui ka kaugemal. Seega tekkis paratamatult küsimus, miks ei võiks jääda Türil pakutav haridus ka edasipidi kolledži haldusesse?

Praegused tudengid kardavad ka seda, et Tartusse ülekolimisel ei pruugi säilida rakenduslik õppekava, mis muudab pakutava hariduse praktiliseks ja meelitab õppima teotahtelisi inimesi! Ühtlasi mõjutab Türi Kolledži sulgemine negatiivselt ka regionaalset arengut!!! Lõpetuseks tahaksin kõigi Türi kolledži üliõpilaste nimel tänada kõiki meie sõpru ja toetajaid, kes meid raskel ajal aidanud on. Eraldi mainiks ära härra Arvo Sarapuu kes on olnud meie kooli sünni juures ja täna meid lahkelt bussiga Tartusse tõi. Suur tänu ka Jensile ja Holarile kes meie abipalvet kuulsid ning tänu neile on meil täna võimalik seda meeleavaldust siin Tartus pidada.

Kommentaare ei ole: